Điều ước ngày khai giảng: “Con ước tay ba không còn là que củi nữa"

Hai cha con bé Bình Minh dắt tay nhau đến trường. Ảnh BH
Hai cha con bé Bình Minh dắt tay nhau đến trường. Ảnh BH
Hai cha con bé Bình Minh dắt tay nhau đến trường. Ảnh BH
Lên top