Điều trực thăng tìm kiếm 2 công nhân hải đăng Hòn Hải bị mất tích

Điều trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải bị mất tích. Ảnh: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cung cấp
Điều trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải bị mất tích. Ảnh: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cung cấp
Điều trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải bị mất tích. Ảnh: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cung cấp
Lên top