Điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 Quảng Ngãi: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Quyết liệt xử lý ổ dịch tại COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Quyết liệt xử lý ổ dịch tại COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Quyết liệt xử lý ổ dịch tại COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top