Điều tra, xác minh 3 cá thể trăn nuôi nhốt trong lồng sắt ở một hộ dân

Lên top