Điều tra vụ chủ tịch Hội Nông dân phường biển thủ hàng trăm triệu đồng

Biên bản làm việc giữa Hội Nông dân thành phố Ninh Bình, UBND phường Ninh Sơn và đại diện các hộ dân. Ảnh: NT
Biên bản làm việc giữa Hội Nông dân thành phố Ninh Bình, UBND phường Ninh Sơn và đại diện các hộ dân. Ảnh: NT
Biên bản làm việc giữa Hội Nông dân thành phố Ninh Bình, UBND phường Ninh Sơn và đại diện các hộ dân. Ảnh: NT
Lên top