Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số

Đoàn giám sát đi thực địa điều tra tại bản Panh, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La. Ảnh: VGP.
Đoàn giám sát đi thực địa điều tra tại bản Panh, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La. Ảnh: VGP.
Đoàn giám sát đi thực địa điều tra tại bản Panh, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La. Ảnh: VGP.
Lên top