Điều tra sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người xét nghiệm

Khu vực xảy ra sự việc giữa cán bộ CDC Hải Dương với người đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh cắt từ clip
Khu vực xảy ra sự việc giữa cán bộ CDC Hải Dương với người đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh cắt từ clip
Khu vực xảy ra sự việc giữa cán bộ CDC Hải Dương với người đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh cắt từ clip
Lên top