Điều tra nhóm thợ săn bắn chết hai cá thể vọoc xám

Tang vật gồm 5 khẩu súng, 2 cá thể vọoc - Ảnh: VQG Pù Mát
Tang vật gồm 5 khẩu súng, 2 cá thể vọoc - Ảnh: VQG Pù Mát
Tang vật gồm 5 khẩu súng, 2 cá thể vọoc - Ảnh: VQG Pù Mát
Lên top