Điều tra làm rõ vụ mạo danh văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguồn gốc văn bản giả mạo. Ảnh: CTV.
UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguồn gốc văn bản giả mạo. Ảnh: CTV.
UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguồn gốc văn bản giả mạo. Ảnh: CTV.
Lên top