Điều tiết xả lũ các hồ chứa lớn an toàn trong mùa mưa bão 2020

Đê tả sông Bùi là một trong những đê xung yếu của Hà Nội cần được quan tâm để chống chịu với quy trình xả lũ liên hồ chứa khi mùa mưa bão đến. Ảnh: Ngọc Hà
Đê tả sông Bùi là một trong những đê xung yếu của Hà Nội cần được quan tâm để chống chịu với quy trình xả lũ liên hồ chứa khi mùa mưa bão đến. Ảnh: Ngọc Hà
Đê tả sông Bùi là một trong những đê xung yếu của Hà Nội cần được quan tâm để chống chịu với quy trình xả lũ liên hồ chứa khi mùa mưa bão đến. Ảnh: Ngọc Hà
Lên top