Điều máy xúc mở đường, thu dọn 700 tấn rác thải độc hại tại Vĩnh Phúc

Lên top