Điều kiện nào để 8 doanh nghiệp được sản xuất trở lại trong khu công nghiệp ở Bắc Giang?

Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
Bên trong KCN Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top