Điều kiện để vào Hà Giang từ 6.10

Muốn vào Hà Giang cần xét nghiệm RT- PCR hoặc test nhanh.
Muốn vào Hà Giang cần xét nghiệm RT- PCR hoặc test nhanh.
Muốn vào Hà Giang cần xét nghiệm RT- PCR hoặc test nhanh.
Lên top