Diệu kế sống chung khi đến hẹn lũ lại lên

Trẻ em trèo qua các mái nhà để đến trường mùa lũ. Ảnh: tintuc.vn.
Trẻ em trèo qua các mái nhà để đến trường mùa lũ. Ảnh: tintuc.vn.
Trẻ em trèo qua các mái nhà để đến trường mùa lũ. Ảnh: tintuc.vn.
Lên top