Điều ít biết về "cô nông dân" 24 tuổi vừa trúng Đại biểu Quốc hội

Lên top