Diễu hành tàu du lịch và trình diễn dù lượn trên vịnh Hạ Long dịp 30.4

Tàu du lịch vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top