Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Điều động Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

Bà Nguyễn Thị Hà, tân Thứ trưởng Bộ LĐTBXH.
Bà Nguyễn Thị Hà, tân Thứ trưởng Bộ LĐTBXH.