Điều chỉnh phương án khai thác tại sân bay Nội Bài do dịch COVID-19

Lượng khách đến và đi tại sân bay Nội Bài tiếp tục giảm mạnh. Ảnh ĐT
Lượng khách đến và đi tại sân bay Nội Bài tiếp tục giảm mạnh. Ảnh ĐT
Lượng khách đến và đi tại sân bay Nội Bài tiếp tục giảm mạnh. Ảnh ĐT
Lên top