Điều chỉnh phương án khai thác tại Cảng Hàng không Nội Bài

Những đường line mềm phân luồng hành khách vắng bóng người. Ảnh Đình Quang
Những đường line mềm phân luồng hành khách vắng bóng người. Ảnh Đình Quang
Những đường line mềm phân luồng hành khách vắng bóng người. Ảnh Đình Quang
Lên top