Từ năm 2020:

Điều chỉnh mức thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế

Từ năm 2020, mức thanh toán bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh. Ảnh minh hoạ: H.A
Từ năm 2020, mức thanh toán bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh. Ảnh minh hoạ: H.A
Từ năm 2020, mức thanh toán bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh. Ảnh minh hoạ: H.A
Lên top