Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường ở khu Bãi Trường thành phố Phú Quốc

100% các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết. Ảnh: PV
100% các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết. Ảnh: PV
100% các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết. Ảnh: PV
Lên top