Điều 3 ca nô chở hàng chục tấn gạo cứu đói cho “ốc đảo”” Đăk Pne

Cầu sắt Đăk Pne bị lũ cuốn, phải huy động ca nô chở gạo cứu đói cho người dân. Ảnh TA
Cầu sắt Đăk Pne bị lũ cuốn, phải huy động ca nô chở gạo cứu đói cho người dân. Ảnh TA
Cầu sắt Đăk Pne bị lũ cuốn, phải huy động ca nô chở gạo cứu đói cho người dân. Ảnh TA
Lên top