Diễn viên người Mỹ gốc Việt Maggie Q đặt tên cho gấu tại Tam Đảo

Diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt Maggie Q (giữa, ảnh) và các đại diện của Tổ chức Động vật Châu Á.
Diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt Maggie Q (giữa, ảnh) và các đại diện của Tổ chức Động vật Châu Á.
Diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt Maggie Q (giữa, ảnh) và các đại diện của Tổ chức Động vật Châu Á.
Lên top