Chuyển đổi gần 40ha rừng ở Ninh Bình:

Diện tích rừng phòng hộ nằm trong quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng

Trong quá trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất ximăng, Công ty TNHH Duyên Hà đã làm vùi lấp hàng chục nghìn m2 rừng phòng hộ. Ảnh: NT
Trong quá trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất ximăng, Công ty TNHH Duyên Hà đã làm vùi lấp hàng chục nghìn m2 rừng phòng hộ. Ảnh: NT
Trong quá trình khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất ximăng, Công ty TNHH Duyên Hà đã làm vùi lấp hàng chục nghìn m2 rừng phòng hộ. Ảnh: NT
Lên top