Diễn tập giả định TPHCM và 8 tỉnh có 30.000 ca nhiễm COVID-19

Lên top