Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại kho xăng lớn nhất thành phố Nha Trang

Thực tập chữa cháy cứu nạn, cứu hộ tại kho xăng dầu Vĩnh Nguyên. Ảnh:Phương Linh
Thực tập chữa cháy cứu nạn, cứu hộ tại kho xăng dầu Vĩnh Nguyên. Ảnh:Phương Linh
Thực tập chữa cháy cứu nạn, cứu hộ tại kho xăng dầu Vĩnh Nguyên. Ảnh:Phương Linh
Lên top