Diễn tập bầu cử trong khu phố có ca mắc COVID-19

Đem hòm bỏ phiếu tới tận nhà người già, yếu không tự đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đem hòm bỏ phiếu tới tận nhà người già, yếu không tự đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đem hòm bỏ phiếu tới tận nhà người già, yếu không tự đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top