Điện rác - một xu thế của thời đại

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP HCM giới thiệu với người dân về dự án điện rác Gò Cát ngày 18.8 vừa qua.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP HCM giới thiệu với người dân về dự án điện rác Gò Cát ngày 18.8 vừa qua.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP HCM giới thiệu với người dân về dự án điện rác Gò Cát ngày 18.8 vừa qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM