Điện rác công nghệ cao: Hướng giải quyết bài toán rác thải cho vùng ĐBSCL

Một góc nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ.
Một góc nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ.
Một góc nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ.
Lên top