Điện năng lượng mặt trời không bán được, cũng không sử dụng được

Nhiều hộ dân ở Đà Nẵng đầu tư điện mặt trời mái nhà nhưng không dùng được. Ảnh: Ngọc Thạch
Nhiều hộ dân ở Đà Nẵng đầu tư điện mặt trời mái nhà nhưng không dùng được. Ảnh: Ngọc Thạch
Nhiều hộ dân ở Đà Nẵng đầu tư điện mặt trời mái nhà nhưng không dùng được. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top