Điện lực Quảng Bình tổng lực ra quân khắc phục thiệt hại sau "siêu bão"

Công nhân điện lực Quảng Bình khắc phục sự cố tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) vào sáng 16.9. Ảnh: Lê Phi Long
Công nhân điện lực Quảng Bình khắc phục sự cố tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) vào sáng 16.9. Ảnh: Lê Phi Long