Điện lực miền Trung tiếp tục ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư (bên trái) trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ mua vaccine và trao tặng 15 máy đo thân nhiệt tự động tổng trị giá 150 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam  Thành phố Đà Nẵng.
Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư (bên trái) trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ mua vaccine và trao tặng 15 máy đo thân nhiệt tự động tổng trị giá 150 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đà Nẵng.
Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư (bên trái) trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ mua vaccine và trao tặng 15 máy đo thân nhiệt tự động tổng trị giá 150 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đà Nẵng.
Lên top