Điện lực miền Trung số hóa các dịch vụ điện năng

Điện lực miền Trung hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến. Ảnh: Ngọc Thạch
Điện lực miền Trung hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến. Ảnh: Ngọc Thạch
Điện lực miền Trung hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top