Điện lực miền Trung: Đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử các cấp

Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top