Điện lực miền Trung: Chăm sóc khách hàng "chuyên nghiệp - thân thiện"

Nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung khắc phục sự cố điện sau bão số 9 năm 2020. Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung khắc phục sự cố điện sau bão số 9 năm 2020. Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung khắc phục sự cố điện sau bão số 9 năm 2020. Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Lên top