Điện lực Đắk Nông tặng hệ thống chiếu sáng cho điểm trường cùng cao

Công ty Điện lực Đắk Nông tặng hệ thống chiếu sáng cho điểm Trường Tiểu học La Văn Cầu.
Công ty Điện lực Đắk Nông tặng hệ thống chiếu sáng cho điểm Trường Tiểu học La Văn Cầu.
Công ty Điện lực Đắk Nông tặng hệ thống chiếu sáng cho điểm Trường Tiểu học La Văn Cầu.
Lên top