Điện lực Đắk Nông hỗ trợ Quảng Ngãi khắc phục sự cố điện do bão

Đội xung kích PC Đắk Nông ra quân hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục sự cố
điện do bão số 9 gây ra.
Đội xung kích PC Đắk Nông ra quân hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục sự cố điện do bão số 9 gây ra.
Đội xung kích PC Đắk Nông ra quân hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục sự cố điện do bão số 9 gây ra.
Lên top