Điện lực Đắk Lắk ủng hộ 355 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

Điện lực Đắk Lắk ủng hộ 355 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19.
Điện lực Đắk Lắk ủng hộ 355 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19.
Điện lực Đắk Lắk ủng hộ 355 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19.
Lên top