Điện lực Đắk Lắk tặng vật tư y tế cho Buôn kết nghĩa M’riu

Đoàn viên PC Đắk Lắk hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách.
Đoàn viên PC Đắk Lắk hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách.
Đoàn viên PC Đắk Lắk hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách.
Lên top