Điện lực Đắk Lắk sẵn sàng cấp điện phục vụ bầu cử

Lên top