Điện lực Đắk Lắk sẵn sàng cấp điện cho các cơ sở cách ly COVID-19

Công nhân Điện lực Đắk Lắk kiểm tra lưới điện và trạm biến áp tại trung tâm cách ly, cơ sở y tế điều trị bệnh.
Công nhân Điện lực Đắk Lắk kiểm tra lưới điện và trạm biến áp tại trung tâm cách ly, cơ sở y tế điều trị bệnh.
Công nhân Điện lực Đắk Lắk kiểm tra lưới điện và trạm biến áp tại trung tâm cách ly, cơ sở y tế điều trị bệnh.
Lên top