Điện lực Đắk Lắk khuyến khích khách hàng thanh toán trực tuyến mùa dịch

Nhân viên Điện lực Nam Buôn Ma Thuột hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng thanh toán trực tuyến.
Nhân viên Điện lực Nam Buôn Ma Thuột hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng thanh toán trực tuyến.
Nhân viên Điện lực Nam Buôn Ma Thuột hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng thanh toán trực tuyến.
Lên top