Điện lực Đắk Lắk: Đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều chỉnh phụ tải

Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: HL
Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: HL
Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ. Ảnh: HL
Lên top