Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng STEAM trong giáo dục

Bên lề diễn đàn, các học sinh ở Hà Nội háo hức trải nghiệm S.T.E.A.M. Ảnh: L.Q.V
Bên lề diễn đàn, các học sinh ở Hà Nội háo hức trải nghiệm S.T.E.A.M. Ảnh: L.Q.V
Bên lề diễn đàn, các học sinh ở Hà Nội háo hức trải nghiệm S.T.E.A.M. Ảnh: L.Q.V
Lên top