Điện Biên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt khu cách ly

Điện Biên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt khu cách ly. Ảnh: Thành Chương
Điện Biên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt khu cách ly. Ảnh: Thành Chương
Điện Biên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kích hoạt khu cách ly. Ảnh: Thành Chương
Lên top