Điện Biên: Trèo lên cột điện 35KV, một người bị giật điện nguy kịch

Nạn nhân bị điện giật. Ảnh: NDCC.
Nạn nhân bị điện giật. Ảnh: NDCC.
Nạn nhân bị điện giật. Ảnh: NDCC.
Lên top