Điện Biên: Thanh toán bảo hiểm 1 lần tăng cao vì COVID-19

3 tháng đầu năm 2021, số người lao động thanh toán BHXH 1 lần tại Điện Biên tăng cao. Ảnh S.A
3 tháng đầu năm 2021, số người lao động thanh toán BHXH 1 lần tại Điện Biên tăng cao. Ảnh S.A
3 tháng đầu năm 2021, số người lao động thanh toán BHXH 1 lần tại Điện Biên tăng cao. Ảnh S.A
Lên top