Điện Biên thành lập tổ công tác đặc biệt

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao đổi với PV về quyết định thành lập "tổ công tác đặc biệt". Ảnh: XT
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao đổi với PV về quyết định thành lập "tổ công tác đặc biệt". Ảnh: XT
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao đổi với PV về quyết định thành lập "tổ công tác đặc biệt". Ảnh: XT
Lên top