Điện Biên tạm dừng 4 chốt kiểm dịch COVID-19

Từ 0h ngày 20.3, Điện Biên tạm dừng hoạt động của 4 chốt kiểm dịch COVID-19 sau 50 ngày hoạt động liên tục. Ảnh Công an Tuần Giáo.
Từ 0h ngày 20.3, Điện Biên tạm dừng hoạt động của 4 chốt kiểm dịch COVID-19 sau 50 ngày hoạt động liên tục. Ảnh Công an Tuần Giáo.
Từ 0h ngày 20.3, Điện Biên tạm dừng hoạt động của 4 chốt kiểm dịch COVID-19 sau 50 ngày hoạt động liên tục. Ảnh Công an Tuần Giáo.
Lên top