Điện Biên sắp có thêm lối mở sang Lào

Lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Ly trao biên bản ghi nhớ.
Lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Ly trao biên bản ghi nhớ.
Lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Ly trao biên bản ghi nhớ.
Lên top